BRAF

AmoyDx® BRAF V600 E/K/R/D кит за намиране на V600 E, K, R & D мутации

AmoyDx® BRAF V600 E/K/R/D китът за намиране на V600 E, K, R & D мутации е високо чувствителен и селективен тест за намиране на мутациите в BRAF онкогена. 

BRAF е серин/треонин киназа, която функционира в Ras-Raf-MEK-MAPK пътя. Този път нормално регулира клетъчната пролиферация и преживяване под контрола на растежни фактори и хормони. Мутациите в BRAF гена са свързани с развитието на карцином. Най-честата алтерация в BRAF гена е V600E, която променя валина на позиция 600 в протеина с глутамова киселина. V600E мутацията води до постоянно активиране на BRAF протеина дори в отсъствие на растежни фактори. Следващата най-честа мутация е  V600K; по редки са мутациите V600D и  V600R.

AmoyDx® BRAF V600 китът намира всички четири мутации.

Нормално BRAF се активира при взаимодействие с KRAS. При меланом BRAF протеините имат силно нерегулирана киназна активност, която стимулира клетъчната пролиферация и туморния растеж.

Грешен BRAF сигнален път в резултат на V600 мутации може да доведе до неконтролирана клетъчна пролиферация и неблагоприятна резистентност към апоптоза.  

BRAF мутациите съществуват при ~50% от меланомните тумори, ~40% от папиларните тиреоидни тумори, ~30% овариалните тумори, ~10% от колоректалните тумори и ~10% от простатните тумори.

 

Лекарствата, които блокират онкогенния BRAF сигнален път са показали забележителни резултати в клинични проучвания и затова търсенето на нови BRAF-таргетни лекарства е в активна изследователска и развойна фаза. 

Новини

14
Февруари

Коронавирус