Ползите от генетично тестване

Има различни типове генетични тестове. Фокусът на Myriad е върху тестове за наследствени карциноми. Целта на тестовете е да:

  • Даде ценна информация на Вас и Вашия лекар, с цел използване на индивидуализирани лечебни планове.

  • Информира Вас и Вашия лекар за това дали Вие имате генетична мутация, водеща до повишен риск за определени наследствени карциноми.

  • Позволи на Вашия лекар по-добре да предскаже агресивността на заболяването, така че Вие и лекарят да вземете по-информирани решения за лечението.

  • Помага на лекаря Ви да вземе важни решения за медицинското поведение.

Ако във Вашата фамилия има често рак, генетичното тестване може да е важна стъпка за Вас. Ако се открие по-висок от средния риск:

  • По-честото мониториране може да помогне да се открие рак на по-ранен и в по-лечим стадий.  

  • Могат да се обсъдят превантивни стратегии, които могат да намалят риска от развитие на рак.

  • Вие и Вашият лекар можете да вземете по-информирани решения за лечебните опции.

Знанието за унаследена мутация Ви дава силата да предприемете стъпки, чрез които да намалите риска от развитие на определени видиве рак или да откриете рака по-рано и в по-лечим стадии.

За да узнаете дали генетичното тестване е подходящо за Вас попълнете Myriad Hereditary Cancer Quiz.

https://www.hereditarycancerquiz.com/?lang=inteng

http://www.myriadgenetics.eu/patients/resources-for-patients/

Д-р Б. Петров - тел: +359 88 943 1027