Научете повече за генетичното тестване

От проучванията знаем, че до 10% от карциномите са причинени от фактори, които се предават в поколението. Тези синдроми са известни като „наследствени карциноми" и има определени генетични тестове, които могат да определят индивидуалния риск за развитие на тези заболявания. Ако имате причина да подозирате, че Вие или някой Ваш познат е застрашен от карцином, поради фамилна анамнеза, принадлежност към високорискови етнически групи или други фактори, Ви съветваме сериозно да обмислите подобен генетичен тест.

От тестването има много ползи, освен крайния резултат. Ако някой член на семейството има рак, без значение колко е близък, има шанс тази генна мутация да бъде унаследена, което не само повишава настоящия или бъдещ риск, но също така би могла да бъде предадена на следващото поколение. Ако Вие или Ваш познат е носител на наследствена генна мутация за рак, това може да е сигнал за развитие на карцином по-рано, отколкото останалите хора. Колкото по-рано бъде направен тестът, толкова по-лесно е да бъде правилно контролиран рискът.

Запомнете: Вашият специалист-консултант е Вашия най-ценен източник на информация и съвети за скрининг за наследствен рак.

За да разберете, дали генетичното тестване е подходящо за Вас, погледнете Hereditary Cancer Quiz на Myriad.

https://www.hereditarycancerquiz.com/?lang=inteng

http://www.myriadgenetics.eu/patients/resources-for-patients/

Д-р Б. Петров - тел: +359 88 943 1027