Късни метастази

Късни метастази

Обикновено метастазите (разсейките) при рак на гърдата се наблюдават в първите 5 години след поставяне на диагнозата. Но специално при пациентки с хормон-рецептор позитивен (ER+) и HER2/neu негативен резултат, дори и след 10 години могат да се появят метастази. Досега беше невъзможно да се изчисли рискът за възможността за метастазиране. През 2012 г за пръв път беше докладвано, че този риск може да бъде оценен чрез изследването ЕndoPredict® (San Antonio Breast Cancer Meeting). Тестът идентифицира пациентки с нисък риск за развитие на метастази както в първите 5 години (около 3%), така и за 6-10-годишен период след поставяне на диагнозата (около 2%).

Това предполага, че ЕndoPredict® помага не само да се вземе решение за избягване на ненужна химиотерапия, която би могла да има сериозни нежелани лекарствени реакции за конкретния пациент, но и да се прецени дали 5-годишната анти-хормонална терапия е достатъчна или следва да се препоръча удължена анти-хормонална терапия.

 

За повече информация: www.endopredict.com, www.sividon.com, http://www.myriadgenetics.eu/products/endopredict/

Д-р Б. Петров – тел: +359 (0) 88 943 1027