Лаборатория

Медицински център “ТРАНСХЕЛИКС” с лаборатория по клинична патология и молекулярна диагностика е частно лечебно заведение, регистрирано на основание чл. 40, ал. 9 от ЗЛЗ, с удостоверение N 7775 / 09.04.2012г., като лечебното заведение е вписано в регистъра на Столична Регионална Здравна Инспекция под N 00375.

Медицински център "ТРАНСХЕЛИКС" е  регистриран като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни с удостоверение N 362953.

/Лаборатория/_MG_8968.png/Лаборатория/_MG_8967.png

/Лаборатория/_MG_8959.png/Лаборатория/_MG_8972.png

/Лаборатория/_MG_8977.png/Лаборатория/_MG_8981.png

/Лаборатория/_MG_8982.png/Лаборатория/_MG_8986.png

/Лаборатория/_MG_8983.png/Лаборатория/_MG_8989.png

/Лаборатория/_MG_8995.png/Лаборатория/_MG_9000.png