Лечение на рака

Научният напредък в изучаването на развитието на рака е показал, че както двама пациенти не са еднакви, така и два тумора не са еднакви. Нови технологии позволяват по-добро характеризиране на тумора на конкретния пациент. Днешните изследователи на рака могат да разчитат не само на един маркер: Foundation CDx е най-изчерпателен тест за индивидуална характеристика на всеки тумор, като дава възможност на лекуващия лекар да вземе най-точно решение за индивидуализирано лечение с таргетна терапия, имунотерапия или химиотерапия. 

ДНК изследване, сигнални пътища и карцином

Сега е напълно доказано, че ракът е генетично заболяване, като е факт, че мутациите в някои гени, напр. в онкогените и тумор-супресорните гени, причиняват болестта. Мутациите могат да се предават още със зачатието (наследствен рак) или да са причинени от фактори на околната среда (тютюнопушене, UV лъчи от излагане на слънчева светлина и др.) 

Днес могат да се откриват специфични мутации в туморните гени и така да се осигури молекулярен поглед върху механизмите, които стимулират растежа на тумора. Тяхното въздействие върху раковите сигнални пътища също могат да се докажат, което позволява по-добър анализ на това, как тези механизми могат да бъдат прекъснати със съответно лечение. Този напредък е стимулирал нови подходи към индивидуализирането на лечението на рака.

Foundation CDx е най-използваният тест в света, валидиран за всеобхватно изследване на рака, което използва Секвениране от следващо поколение (NGS) на потенциално активни гени в тумора на пациента, с цел установяване на въздействието на мутациите на ниво протеини и сигнални пътища.

Foundation CDx помага на онколозите в избора на лечение, основаващо се на химиотерапия, анти-хормонална, таргетна терапия и имунотерапия, на разположение в момента или в процес на разработване в клинични изпитвания. Foundation CDx секвенирането е най-информативния тест за определяне на хетерогенността на тумора  дава информация за индивидуализиране на лечението на всеки пациент с рак.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: www.foundationmedicine.bg

тел.: +359 88 9431 027 - Д-р Б. Петров