Лечение на рака

Научният напредък в изучаването на развитието на рака е показал, че както двама пациенти не са еднакви, така и два тумора не са еднакви. Нови технологии позволяват по-добро характеризиране на тумора на конкретния пациент. Днешните изследователи на рака могат да разчитат не само на един маркер:  OncoDEEP ще даде пълно молекулярно описание на индивидуалния тумор, вкл. информация за генетиката и протеиновата експресия в него.

ДНК изследване, сигнални пътища и карцином

Сега е напълно доказано, че ракът е генетично заболяване, като е факт, че мутациите в някои гени, напр. в онкогените и тумор-супресорните гени, причиняват болестта. Мутациите могат да се предават още със зачатието (наследствен рак) или да са причинени от фактори на околната среда (тютюнопушене, UV лъчи от излагане на слънчева светлина и др.) 

Днес могат да се откриват специфични мутации в туморните гени и така да се осигури молекулярен поглед върху механизмите, които стимулират растежа на тумора. Тяхното въздействие върху раковите сигнални пътища също могат да се докажат, което позволява по-добър анализ на това, как тези механизми могат да бъдат прекъснати със съответно лечение. Този напредък е стимулирал нови подходи към индивидуализирането на лечението на рака.

OncoDEEP е първото валидирано, прогресивно и всеобхватно тераностично изследване на рака, което използва Следващо Поколение Секвенационен анализ (NGS) на потенциално активни гени в тумора на пациента в комбинация с класическо молекулярно-патологично тестване, с цел установяване на въздействието на мутациите на ниво протеини и сигнални пътища.

OncoDEEP помага на онколозите в избора на лечение, основаващо се на химиотерапия, анти-хормонална и таргетна терапия, на разположение в момента или в процес на разработване в клинични изпитвания. OncoDEEP секвенирането е най-информативния тест за определяне на хетерогенността на тумора и в добавка с извършени съвместно специфичен за конкретния рак ИХХ (имунохистохимичен) панел и други молекулярно-патологични анализи, дава информация за индивидуализиране на лечението на всеки пациент с рак.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: www.oncodna.com , www.oncoshare.com

тел.: +359 88 9431 027 - Д-р Б. Петров