Медицински екип

В МЦ ТРАНСХЕЛИКС с лаборатория по клинична и молекулярна патология работи екип от най-висококвалифицирани и опитни специалисти – клинични патолози, молекулярни биолози, онколози и лаборанти, всеки с експертиза в различни аспекти на патологията, молекулярно-генетичните изследвания и онкологията:

доц. д-р Анна Михова д.м.н. - клиничен патолог, Медицински Директор на Лаборатория ТРАНСХЕЛИКС

д-р Борис Петров - МБА, Едноличен собственик на дружеството

д-р Александрина Влахова - клиничен патолог, Катедра по патология, УМБАЛ Александровска, София,

д-р Маруся Генадиева - клиничен патолог, Катедра по патология, УМБАЛ Александровска, София,

д-р Ани Петрова - Медицински онколог, Управител на МЦ Трансхеликс

Блага Рукова PhD, молекулярен биолог

лаб. Румен Мурджев – хистологичен лаборант, Катедра по патология във ВМА, София

Лаборатория по клинична и молекулярна патология "ТРАНСХЕЛИКС" има конкурентното предимство да разполага с възможности да осигури целия път на хистологично - молекулярната диагностика на пациентите с онкологични заболявания.

Ние можем да осигурим изработването на тъканните проби, като се започне от биопсия във формалин, продължи се през процесиране, включване, рязане, хистологична интерпретация, имунохистохимия, молекулярна диагностика и се стигне до тераностични и предиктивни молекулярно-диагностични тестове чрез нашето ексклузивно партньорство с най-престижните лаборатории в света – Foundation Medicine, САЩ и Myriad Genetics, САЩ.

В резултат на точната диагностика специалистите ще могат да Ви осигурят бърза и експертна онкологична, патологична и генетична консултация и достъп до правилно лечение.