Начин на плащане

Високоспециализираните хистоморфологични изследвания като имунофенотипизация и молекулярно - генетичните изследвания на солидни тумори не са остойностени от здравната система в България и не се заплащат от НЗОК.

Заплащането се извършва по ценова листа на лабораторията, като следва да се има предвид, че крайната цена може да бъде променлива, в зависимост от необходимостта от различен брой/количество необходими специфични реактиви, антитела или китове за финализиране на изследването. Във всеки случай, заплащащият изследването следва да попълни и подпише форма за информирано финансово съгласие.

Заплащането се извършва на каса в лабораторията, с наложен платеж или по банков път по сметка на МЦ ТРАНСХЕЛИКС.

Данни за банков превод към МЦ ТРАНСХЕЛИКС:

Титуляр: Медицински център "ТРАНСХЕЛИКС" ООД

Банка: Райфайзенбанк ЕАД

IBAN: BG67RZBB91551033839804

BIC: RZBBBGSF