Намаляване на Вашия риск

Наследствен рак на гърда и яйчници (HBOC)

Ако Myriad myRiskTM тестът потвърди наличие на BRCA1 или BRCA2 мутация, следните медицински и лечебни опции могат да намалят риска от карцином и могат или да забавят появата му, или да позволят установяването му на най-ранен и лечим стадий:

 • По-често проследяване за карцином на гърдата при носители на мутации

 • По-често проследяване за карцином на яйчника при носители на мутации

 • Риск-редуциращо медикаментозно лечение при носители на мутации

 • Профилактична (риск-редуцираща) хирургия при носители на мутации

 • Линч синдром

Ако Myriad myRiskTM  тестът потвърди наличие на мутация в MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 или EPCAM гените, следните медицински и лечебни опции могат да намалят риска от карцином и могат или да забавят появата му, или да позволят установяването му на най-ранен и лечим стадий:

 • По-често проследяване за дебелочревен, ендометриален или яйчников карцином при носител на мутация.

 • Хирургично лечение при носители на мутация

 • Химиотерапевтична превенция при носители на мутация

Полипозни синдроми

Ако Myriad myRiskTM  тестът потвърди наличие на мутация в APC или MYH гените, следните медицински и лечебни опции могат да намалят риска от карцином и могат или да забавят появата му, или да позволят установяването му на най-ранен и лечим стадий:

 • По-често наблюдение или други интервенции, специфични за индивидите с APC или MYH генн мутации  ще оптимизират грижите за пациента и ще повишат клиничната ефикасност.

 • Повишена мотивация на пациента за назначените скринингови предписания и превантивни мерки.

 • Значимо подобрен изход от заболяването и редуцирани медицински разходи чрез ранно диагностициране и лечение на карцинома, ако такъв се развие.

 • Генетично консултиране на носителите на мутации и техните фамилии за причината за карцинома или аденомите (полипите).

За повече информация за тези и други наследствени тумори като наследствен меланом и наследствен карцином на панкреаса:

https://www.hereditarycancerquiz.com/?lang=inteng

http://www.myriadgenetics.eu/patients/resources-for-patients/

Д-р Б. Петров - тел: +359 88 943 1027