Наследствен карцином

5% -10% e процентът на всички ракови заболявания, произтичащи по наследствен път.

Известните наследствени синдроми на рак предполагат рязко повишен риск от рак и от  повторна поява на рак и са много по-разпространени отколкото може да се очаква. Идентифицирането на тези пациенти чрез подходящи изследвания, може да доведе до по-добри възможности за лечение, до по-подходящи планове за управление на риска и в крайна сметка до едни по-добри резултати.

Myriad myRiskTM Hereditary Cancer е напредък в науката, който позволява тестването за риск от наследствени карциноми. Съчетавайки едновременно генетичния статус и фамилната анамнеза, Myriad myRisk панелът за наследствени карциноми представлява следващо поколение тест за риск от наследствен рак. Myriad myRisk идентифицира повишен риск за 8 вида рак като анализира много клинично значими гени. Освен това, Myriad myRisk предоставя обобщена информация от основните медицински ръководства, за да Ви помогне да разберете най-правилното поведение. Уверете се, че знаете Вашия риск за рак и подходящия начин за проследяване с Myriad myRisk Hereditary Cancer.

От най-съществено значение за клиничната достоверност на резултатите от генетичното тестване за риск от наследствени карциноми и последващите от това терапевтични решения е изборът на лаборатория, която ще ги изработи. Лаборатории, които изследват малък брой пациенти имат висок процент фалшиво положителни или фалшиво отрицателни резултати.

Myriad myRiskTM тестът има несъмнени предимства пред всички други известни тестове на световния пазар:  

  • Идентифицира 40-50% повече мутации, в сравнение с тестовете за единичен синдром!
  • Единственият тест с >99.92% валидирана аналитична чувствителност!
  • Тестът е препоръчан от всички значими международни ръководства!
  • Ненадмината бързина на извършване на теста от 14-21 дни!
  • Използва собствена база данни за класифициране на мутациите!
  • Извършва се от световния лидер в оценката на риска от наследствени карциноми, с повече от 20 години опит и извършени повече от 2 000 000 изследвания!