Необходимост от химиотерапия

С установяването, че карциномът на гърдата не е едно заболяване, а по-скоро са множество подгрупи с много отчетливи характеристики, методите на лечение значимо се насочват към индивидуалния пациент.

Предпоставка за индивидуализирано лечение е точното характеризиране на индивидуалния тумор. Анализът на тумора от патолози и клиничният опит на лекуващите онколози са основни за съвременното лечение на рака на гърдаата.

Според клиничните ръководства, туморите с негативни хормонални рецептори (HR-) или HER2/neu-положителни тумори обикновено се лекуват с химиотерапия, защото това лечение е особено ефективно за контролиране на тези туморни подтипове. При пациенти с положителни хормонални рецептори и HER2/neu-негативни карциноми, ползите от химиотерапията често са по-малки. Тази група включва около 65% от пациентите.

Обоснованото използване на анти-хормонални лекарства и антитела е ясно определено в съответни лечебни схеми в продължение на много години, но за дълго време не беше ясно кои пациентки не е необходимо да предприемат адювантна (профилактична) химиотерапия. Добре известно е, че химиотерапията е била и продължава често да бъде прилагана „за всеки случай“ поради липсващи в миналото научно валидирани тестове за точно определяне за кои пациентки химиотерапията представлява ненужно натоварване. 

От 2011 г. EndoPredict е първия генно-експресионен тест за локални патологии, който може точно на предскаже прогнозата на индивидуалния пациент. Пациентките с много добра прогноза могат да пропуснат химиотерапията. Изследването следва да се извършва при хормон-рецепторно позитивни (ER+)/ HER2neu негативни пациентки с  рак на гърдата. Проучвания са доказали, че приблизително 60% от тестваните пациентки остават в ниско-рисковата група. В тази група рискът от метастази в десетгодишен период е средно по-нисък от 5% (пет) процента.  

За повече информация: www.endopredict.com, www.sividon.com, http://www.myriadgenetics.eu/products/endopredict/

Д-р Б. Петров – тел: +359 (0) 88 943 1027