OncoDeep тестът

Двойна стратегия

OncoDEEP  разглежда два основни компонента на раковите клетки: генома и белтъчния състав (и активност) на тумора. Подробното изследване и уникалната комбинация от информация за генетиката и протеиновата експресия на тумора правят OncoDEEP толкова ценно изследване.

OncoDEEP Plus тестът се фокусира върху 65 гена, които са асоциирани с раковите заболявания, но също така са избрани от фармацевтични компании като прицелни за разработването на лекарства, ефикасни срещу болестта. Ако се открие вариант в някой от тези гени, това ще даде по-добра възможност за таргетна терапия или лечение, което ще бъде по-ефективно.

OncoDEEP Clinical Plus тестът изследва селекция от повече от 400 гена, участващи в сигнални пътища и профилира мутационния спектър на водещите ракови гени и прицелните гени за лекарствата, заедно със сигнални каскади, апоптични гени, гени, участващи в поправката на ДНК, регулатори на транскрипцията, гени за отговора към възпаление и гени за растежни фактори. Освен доставянето на списък на мутиралите ракови акционни гени, OncoDEEP Clinical ще помогне да се разберат активните механизмите в изследвания тумор и ще опише пълната картина на заболяването на конкретния пациент.

OncoDEEP съдържа пълен патологичен и молекулярен анализ на рака на конкретния пациент, включително:
* Патологичен доклад
* Картиране на генетични промени (мутации и амплификации) чрез NGS
* Потвърждение на активирането на низходящи сигнални пътища и резистентност към лечение чрез ИХХ.

OncoDEEP дава на онколозите всеобхватен медицински доклад, който включва:

* Списък с молекулярните промени (варианти и/или сигнални пътища), които са от значение за тумора на пациента.
* Списък на лекарствата, които биха могли или не биха могли да бъдат от клинична полза за пациента (класифицирани в зависимост от регистрационния им статус)
* Списък на клинични проучвания на разположение за посочени лекарства 
 

OncoDEEP има следните предимства:

* Дълбоко покритие на акционни гени

* Гарантирано средно покритие от 1,000 X: позволява оценката на проби, които съдържат както ракови, така и нормални клекти, също така и оценка на клоналната хетерогенност в тумора

* Кратко време за изработка: Докладът е наличен в рамките на 7-9 работни дни

* Необходимо е малко количество туморна тъкан (10 ng ДНК), позволяващо работа с проби, взети с тънкоиглена биопсия

* Тестът е ISO 15189 акредитиран, което осигурява изчерпателни и валидирани резултати.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: www.oncodna.com , www.oncoshare.com,

тел: +359 88 9431 027 – д-р Б. Петров