Често задавани въпроси

Какво представлява OncoDEEP®?

OncoDEEP® представлява високотехнологичен тест, който ще подпомогне Вашия онколог да направи най-добрия избор от вече одобрено лечение или да предложи терапевтични режими в процес на проучване, чрез които да се лекува специфично Вашето онкологично заболяване. Научните проучвания за развитието на рака доказаха, че както няма еднакви хора, така и всеки рак е различен. Последните технологични открития позволяват значително по-добра характеристика на туморите.

Тестът OncoDEEP®  осигурява пълен молекулярен анализ, включващ както генетична, така и информация за различни протеини, специфични за Вашия тумор. Вашите ракови клетки имат отличителни белези, наричани биомаркери, които са типични и уникални за Вашето заболяване. OncoDEEP® предоставя информация както за специфични мутации в определени гени на Вашия тумор, така и за биомаркери/протеини, налични във Вашия организъм, като ги интегрира в собствена база данни (OncoKDO), за да предостави на лекуващия Ви лекар избор на лекарствени режими. OncoKDO платформата интегрира персоналните резултати от изследване на Вашия тумор в наличната информация от всички публикувани медицински проучвания и ги обобщава в разбираеми изводи за Вашия онколог, като дава съвети за схеми на лечение на базата на най-новите научни открития.

Какви са технологичните процеси в OncoDEEP®?

Уникалността на OncoDEEP® е във възможността едновременно да се изследват два основни компонента на раковата клетка:

  1. Анализира се клетъчната туморна ДНК, често променена при заболяването, чрез специална технология: Следваща Генерация Секвенация (Next Generation Sequencing – NGS). Тази технология позволява да се разчете информацията в гените, свързани с пускови механизми и сигнални пътища в развитието на Вашето заболяване и да се открият специфични варианти в тях. Освен тази съвременна технология, която дава само част от отговорите и с цел да се даде изчерпателен резултат чрез изследването OncoDEEP®, всяка проба се изследва и чрез други иновативни методики като: флуорeсцентна ин ситу хибридизация (FISH), верижно-полимеразна реакция (PCR) , метилационен анализ, транслокационни тестове и др. Onco DEEP дава наистина пълно и всеобхватно изследване на ДНК, но не само...
  2. Вторият компонент, анализиран чрез OncoDEEP®, са протеините. OncoDEEP® анализира чрез специализирано имунохистохимично изследване наличието и количеството на тези клетъчни ефектори (биомаркери), а също така и нивото на тяхната активация, като се установява фосфорилационния статус на някои от тях.  

Какво представлява OncoSHARE®?

Вашите резултати, получени чрез OncoDEEP®, са достъпни за Вашия онколог чрез интернет базирана платформа, наречена OncoSHARE®. Това ще даде възможност лекуващият Ви лекар да обсъди резултатите от изследванията на Вашия тумор с Вас, с други свои колеги и дори с експерт в полето на Вашия специфичен карцином. Вие също ще можете да обсъждате чрез OncoSHARE® платформата с други пациенти, страдащи от същото заболяване и да споделяте опит за добро и лошо. OncoSHARE® позволява лесна консултация на резултатите от изследването, достъп до лечебни протоколи, както и до центрове провеждащи клинични проучвания, свързани с Вашето заболяване.

Къде ще се изследва моят тумор?

Изследването OncoDEEP® ще бъде извършено в официалния, сертифициран по ISO15189 и акредитиран от BELAC Институт по Патология и Генетика в Gosselies, Белгия.

Кога ще бъде готов резултатът?

Резултатите ще бъдат готови и качени на платформата OncoSHARE® в рамите на 7 до 10 работни дни след като пробата и пълната медицинска информация са предоставени в Белгия и заплащането е потвърдено.

Колко струва OncoDEEP®? 

Цената на изследването зависи от това какъв панел, генериращ различен обем информация, ще бъде назначен от Вашия лекар.

Вие можете да проверите цените и описание на услугите в OncoSHARE. В България единственият партньор и оторизиран представител е Лаборатория по клинична и молекулярна патология  „ТРАНСХЕЛИКС“, гр. София, където ще Ви бъде предоставена компетентна информация и ще бъдете подпомогнати в процеса на изпращане на пробата, медицинската документация и плащането.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: http://www.oncodna.com/solutions/oncotrace

тел.: +359 88 9431 027 – д-р Б. Петров