Често задавани въпроси

Коя пациентка е подходяща за ЕndoPredict® ?

ЕndoPredict® се препоръчва при пациентки с новодиагностициран ранен (неметастазирал) рак на гърдата, без метастази в лимфни възли или с до 3 позитивни лимфни възела. Туморът трябва да бъде хормон-рецептор позитивен и HER2/neu негативен.

Кога може да се извърши ЕndoPredict® ?

За извършването на изследването е необходима тъкан, взета чрез тънкоиглена биопсия или по време на операцията. ЕndoPredict® ще предостави информация дали ще има полза от химиотерапия за конкретния пациент.

Колко туморен материал е необходим?

Необходимо е минимум наличие на 30% туморен материал в предоставените парафинови блокчета.

Кои гени се изследват?

Изследват се 12 гена. Осем от тях са свързани със заболяването: BIRC5, UBE2C, DHCR7, RBBP8, IL6ST, AZGP1, MGP и STC2, като се сравняват с 3 гена (CALM2, OAZ1 и RPL37A) и един DNA референтен ген (HBB).

Каква информация предоставя ЕndoPredict®?

Ясно разделяне на пациентките на висок и нисък риск

ЕndoPredict® отчетливо определя пациентките във високорискова или нискорискова група. Това разделение предлага ясна база за решение за избор на лечение. Тестовете от първа генерация нямат възможност ясно да разделят двете рискови групи една от друга, поради което определят и група с междинен риск. В многои случаи тези тестове не дават възможност да се получат ясни препоръки за избор на лечение. Проучвания са доказали, че приблизително 60% от тестваните с ЕndoPredict®пациентки остават в ниско-рисковата група. В тази група рискът от метастази в десетгодишен период е средно по-нисък от 5% (пет) процента.   

- Определяне на риск от късни метастази

ЕndoPredict® определя също и риска от късни метастази. Хормон-рецептор позитивният и HER2/neu негативният карцином на гърдата, по-специално, може да метастазира и след петата и до десетата година. Поради това лекарите често съветват за удължена анти-хормонална терапия  за до 10 годишен период. При пациентки с нисък риск, включително за късни метастази, пет-годишната антихормонална терапияи може да е достатъчна.

- Само ЕndoPredict® е специално създаден за хормон-рецепторно позитивни (ER+)/ HER2neu негативни пациентки с  рак на гърдата

Последните научни открития, свързани с туморен материал от хормон-рецепторно позитивни (ER+)/ HER2neu негативни пациентки с рак на гърдата, са използвани с цел създаване и валидиране на ЕndoPredict®

Кога ще бъде готов резултатът от ЕndoPredict® ?

Резултатът от изследването ще бъде готов в рамките на 24-48 часа!

(При положение, че изискванията за тъканта за изследване са спазени) 

ЕndoPredict® реимбурсиран ли е и колко струва?

НЗОК не реимбурсира разходите за мултигенни изследвания. 

Кой ще извърши изследването ЕndoPredict®?

Единствената лаборатория в България, сертифицирана от производителя Sividon Diagnostics, Germany / Myriad, USA за извършване на изследването ЕndoPredict® e Трансхеликс, гр.София

 

За повече информация: www.endopredict.com, www.sividon.com, http://www.myriadgenetics.eu/products/endopredict/

Д-р Б. Петров – тел: +359 (0) 88 943 1027