Често задавани въпроси

Какво прави лекарят - патолог?

Патологът е лекар - специалист, който извършва патологогично изследване и описва наблюденията си в протокол. Това изследване има важна роля при определяне точната диагноза в онкологията, стадиите на развитие на тумора (степента, в която той се е разпространил в тялото), което е от ключово значение при определяне от специалист - онколог на най-ефикасното лечение за всеки конкретен пациент.

Какво представлява патохистохимичният протокол?

Протоколът е документ, съдържащ диагнозата определена чрез изследване на клетки и/или тъкани, наблюдавани с микроскоп. Той може да съдържа информация за размера, формата и вида на тъканта.

Как се взима тъкан за изследване ?

В повечето случай се налага извършване на биопсия или хирургична операция, за да се вземат клетки или тъкани за наблюдение под микроскоп. Биопсията (вземане на тъканна/клетъчна проба) може да бъде направено по различни начини:

Например:

а) чрез специална игла се изтегля тъкан или течност

б) чрез ендоскоп (тънка, специално светеща тръбичка) се оглеждат зони в тялото (например стомах) и се взимат клетки или тъкан

в) чрез операция се отстранява част или целия тумор, заедно с прилежаща тъкан.

Тъканта, взета по време на биопсия, се изпраща в патологична лаборатория, където се обработва по специални методи и се нарязва на тънки срезове за наблюдение под микроскоп. Извършва се така нареченото хистологично изследване (от хистос - тъкан). Лекарят - патолог може да извърши и цитологично (клетъчно) изследване, като материал може да бъде взет от урина, гръбначномозъчна, белодробна, перитонеална или плеврална течност, вагинален смив или течност, събрана по време на биопсията/операцията.

Какво става с тъканта след биопсия или операция? Какво представлява гефрир/замразена проба?

Тъканта взета по време на биопсия или операция се нарязва на тънки срезове, поставя се на специални стъкла и се оцветява със специални разтвори преди да бъде наблюдавана под микроскоп. За да може да бъде нарязана на толкова тънки срезове се използват два метода: замразяване (временно) или фиксиране (постоянно) със специални вещества (парафини). Фиксирането се извършва като тъканта се поставя в специална среда (формалин), с цел да се запази, добавят се химични стабилизатори и накрая се поставя в специален парафинов восък. След втърдяването на восъка, оформеното блокче се нарязва, обикновено със специален уред (микротом), на тънки срезове и те се поставят на специални стъкла, които се оцветяват специфично и се наблюдават под микроскоп. Процесът отнема няколко дни. Фиксираният метод дава най-добра възможност за наблюдение/оценка и е по-добър от замразяването, което става за 15-20 минути, още докато пациентът е на операционната маса. Замразяването, с последващо нарязване и наблюдение, се налагат когато е необходим бърз, ориентировъчен отговор за вида на тумора, което ще позволи на хирурга да вземе най-доброто решение в момента за обема/вида на операцията.

Колко време след вземане на материала за изследване е нужно, за да се получи протокола с резултат от изследването?

Обикновено, окончателният протокол с резултат се изпраща от патолога на лекуващия лекар, назначил изследванията, в рамките на до 10 (десет) работни дни . Протоколът представлява описание, съдържащо специфични термини, като пациентът може да поиска и копие лично за себе си, както и правото да го обсъди със специалист в съответната област.

Каква информация обикновено се включва в патохистологичния протокол?

Патохистологичният протокол обикновено включва:

 • Данни за пациента: име, рождена дата, дата на взимане на материала за изследване
 • Общо описание на материала: цвят, тегло, обем, общ изглед, наблюдаван с невъоръжено око
 • Описание при наблюдение под микроскоп: как изглежда материалът и какво се наблюдава при сравнение с нормални клетки
 • Диагноза: Тип тумор/рак и стадий ( степен на промяна на клетките, наблюдавани под микроскоп и колко бързо се очаква туморът да нараства и да се разпространява)
 • Туморно прорастване: наблюдават се 3 възможности, когато материалът от биопсията представлява целия тумор:
  • Положителен резултат: раковите клетки се наблюдават в периферията
  • Отрицателен резултат: не са наблюдавани ракови клетки по края на материала
  • Не може да се даде валидно мнение поради неясен образ при наблюдение (обикновено се препоръчва второ мнение/консултация или ново взимане на материал за изследване)
  • Друга информация: например проби изпратени за допълнителни изследвания или искане за второ експертно мнение
  • Име, подпис на патолога, извършил изследването и име/адрес на лабораторията, където то е проведено

Какво съдържа патохистохимичният протокол?

Ако по време на изследването се установи, че има съмнение за злокачествен тумор (рак) патолога, в сътрудничество със специалист - онколог, може да назначи допълнителни изследвания: например, имунохистохимия, като в този случай е необходима високоспециализирана лаборатория с квалифициран персонал и апаратура. Използват се специфични антитела, които се свързват с антигени, намиращи се на повърхността на раковите клетки.

Имунохистохимичното изследване се използва, за да се уточни:

 • Къде е първичното огнище - откъде е тръгнала първата ракова клетка
 • Различни видове рак: например карцином, меланом, лимфом, сарком и др.
 • Поставянето на точна диагноза и да се класифицират различни тумори: левкемии, лимфоми, и др.

Какво означава второ мнение?

В някои случаи, лекари или самите пациенти могат да поискат второ мнение на друг лекар - специалист или да се назначат допълнителни изследвания. Пациентите, които желаят второ мнение, трябва да получат слайдовете (стъкълцата), парафиновите блокчета от патолога /болницата, където е извършено първото изследване/взета биопсия/материал.

Медицински Център "ТрансХеликс", гр.София осигурява второ експертно мнение, като за това е необходимо лекуващият лекар и/или пациент да се свържат предварително, за да се уточни видът и качеството на материала, допълнителна специфична информация, която ще подпомогне намирането на най-доброто решение за конкретния пациент.

Какви са причините за насочване за имунохистохимично изследване? 

Вашият лекар може да назначи Имунохистохимично изследване за да:

-      потвърди специфична диагноза

-      определи произхода на тумора (къде е основното огнище или потвърди дали тумора е метастаза)

-      определи дали тумора е доброкачествен или злокачествен

Определен процент (около 30%) от всички тумори не могат да бъдат точно класифицирани при първоначална оценка от патолог, което налага назначаване на имунохистохимично изследване.

Какво представлява имунохистохимичното изследване?

Имунохистохимията е метод за анализиране и идентифициране на видове клетки базирано на свързването на антитела към специфични части от клетката. 

Изследването обикновенно се извършва като се използва част от тумора (предварително отстранен с цел уточняване на диагноза или с цел лечение).

Как да интерпретираме резултатите от имунохистохимичното изследване?

Резултатите от комплексният туморен анализ чрез имунохистохимично изследване придружено от интерпретация от специалист патолог ще подпомогне лекуващият лекар да постави пълна и точна диагноза. При вече поставена точна диагноза, вид и произход на тумора, специалистът онколог ще може да назначи точна терапия за всеки конкретен случай.

Какво представлява Рак на гърдата?

Ракът на гърдата е заболяване, което обикновенно започва от млечните канали или от жлезната тъкан. Съществуват различни видове рак на гърдата които се различават по стадии, агресивност на протичане и генетична разновидност. Той може да засегне както жени така и мъже, но при тях той се наблюдава по-рядко. Например през 2011 г в САЩ са диагностицирани над 220 000 нови случаи на рак на гърдата при жени и над 2 100 при мъже.

Вашият лекар може да назначи различни видове изследвания в зависимост от преполагаемият вид на тумора. Важно е да се определи точната диагноза на рака на гърдата, за да се назначи най - подходящото лечение от специалист онколог.


Какво ще предложи имунохистохимичния панел за Рак на гърдата?

 • Ще потвърди диагнозата
 • Ще определи прогнозата (определяща агресивността на протичането)
 • Ще определи ефективността/отговора към конкретен вид лечение

Какви са причините за назначаване HER 2 изследване?

Лекуващият лекар може да назначи изследване HER 2, за да определи най-ефективното лечение за конкретният пациент.

Обикновенно туморите с амплифициран HER 2  или повишен HER 2 протеин протичат по-агресивно, но се повлияват добре от определен вид лечение - например с медикамента trastuzumab.

Изследването HER2 може да бъде извършено чрез имунохистохимичен метод (ИХХ) или чрез флуоресцентна ин ситу хибридизационен метод ( FISH). ИХХ определя количеството HER2 протеин, докато FISH методът определя дали HER2 е амплифициран. Обикновенно двата теста се назначават заедно, като FISH се добавя, когато ИХХ изследване показва гранични стойности.

Какво представлява HER 2  изследването?

Изследването се извършва като се използва част от тумора взет чрез биопсия или отстранен оперативно. Патологът избира тези участъци от тумора, които са най-подходящи и може да ги изпрати в „ТрансХеликс" за анализ за HER2 протеин или HER2 ген. При правилно взет и съхранен материал,  резултатите се получват в рамките на 5-7 работни дни.

Как да интерпретираме резултатите от HER 2 изследването?

Този вид изследване не показва унаследени генетични вариации, които могат да повишат риска на пациента за развитие на рак на гърдата, както и не обяснява защо пациентът може да развие този вид карцином в ранна възраст или защо може да има и член от семейството с такъв вид рак.

Резултатите от HER2 изследването ще позволят на лекуващият онколог да избере най-ефективното лечение за конкретното заболяване!

Ако резултатите са високи или нетипични: 

Ако Имунохистохимичното изследване показва: 3+  и/или FISH тестът показва увеличение, туморът най-вероятно ще се повлияе от лечение, което е ефективно срещу HER 2 позитивни туморни клетки, като медикаментите trastuzumab или lapatinib. Лекуващият онколог ще обсъди най - подходящата терапия за конкретния пациент. 

Ако резултатите са ниски или нормални:

Ако Имунохистохимичното изследване показва: 0 или 1+  лекуващият онколог ще обсъди с пациента лечение, което не е насочено срещу HER 2 позитивни туморни клетки.

Ако резултатите са гранични или двусмислени:

Ако Имунохистохимичното изследване показва: 2+ , лекуващият онколог ще назначи допълнително HER 2 FISH тест. При увеличен резултат при FISH теста, най-вероятно пациентът ще се повлияе от лечение насочено срещу HER2 положителни туморни клетки (виж параграф по-горе : Резултати високи или нетипични ) 

Ако назначеният FISH тест има двусмислен (граничен) резултат пациентът може да се повлияе, но може и да не се повлияе от лечение насочено срещу HER 2 туморни клетки, като вместо това лекуващият онколог ще обсъди друга терапия и/или евентуално ще назначи други изследвания.

Ако FISH тестът е отрицателен, лекуващият онколог най-вероятно ше избере лечение, което няма да повлиява специфично HER 2 положителни туморни клвтки.

Въпроси към Вашият лекар: 

 • Какво очаквате да научите от назначеното изследване за моето заболяване?
 • Има ли алтернативи на това изследване?
 • Какви са възможните рискове или усложнения?
 • Необходима ли е специална подготовка?
 • Необходимо ли е хоспитализиране (приемане в болница)?
 • Възможно ли е изследването да даде фалшиво позитивни, негативни или неясни резултати?