Има ли рак във Вашата фамилия?

Има ли рак във Вашата фамилия?

Мутации или вариации в гените, предавани от родител на дете, могат драстично да повишат риска от рак. Всъщност, някои наследствени синдроми водят до билзо 100% шанс за развитие на определени видове рак.

За щастие, това да знаете, че Вие или Вашето семейство сте в рискова група, позволява Вие и Вашият лекар да вземете мерки срещу наследствения рак и да предпримете действия за значително намаляване на този риск. Ако Вашето семейство има фамилна обремененост, генетичните тестове на Myriad могат да установят дали имате определени генетични вариации, които биха могли да причинят наследствен карцином.

За да разберете дали сте кандидат за такъв тип тестване, може да направите Hereditary Cancer Quiz. Той може да Ви помогне да получите информацията, от която се нуждаете, за да дискутирате Вашия риск с лекар и да поискате допълнителна оценка. Ако направите теста и откриете индикации във Вашата собствена или фамилна анамнеза, бихте могли да се възползвате от тестването за наследствен карцином.

За повече информация:

https://www.hereditarycancerquiz.com/?lang=inteng

http://www.myriadgenetics.eu/patients/resources-for-patients/

 

Д-р Б. Петров - тел: +359 88 943 1027