Рак на гърдата

Всяка година в България се диагностицират около 4 000 жени с рак на гърдата. Благодарение на дългогодишни изследвания в тази област днес по-голяма част от тези пациентки могат да бъдат лекувани успешно.

При наличен рак на гърдата лекарят - патолог ще установи дали неопластичните клетки са само в жлезните канали (карцином само на място - in situ) или са навлезли в околните тъкани (инвазивен карцином) и представляват риск за метастази. По време на микроскопското изследване ще бъде оценена и степента на туморна диференциация: високо диференциран (G1), умерено диференциран (G2) или ниско диференциран (G3) тумор. Обикновено по-ниско диференцираният тумор е по-злокачествен

След хирургичната операция, лекарят-патолог ще прецизира размера на тумора, въпреки че той може да е бил измерен преди операцията с различни образни изследвания, както и дали след евентуално отстраняване на лимфни възли в тях се установяват туморни клетки.

При вземане на решение за лечение, важно значение има какви рецептори имат туморните клетки. На пациента трябва да бъде назначено изследване за хормонални рецептори, както и за рецептора на растежен фактор HER2/neu. При пациентки с рак на гърдата с хормон-рецептор позитивен (ER+) и HER2/neu негативен резултат водещите ръководства в Европа и САЩ препоръчват изследването ЕndoPredict® , което ще даде отговор на въпроса дали има полза от химиотерапия.

За повече информация: www.endopredict.com, www.sividon.com, http://www.myriadgenetics.eu/products/endopredict/

Д-р Б. Петров – тел: +359 (0) 88 943 1027