Таргетно лечение

Дефиниция и еволюция на таргетните терапии (Какво е таргетна терапия?)

Доскоро имаше три класически подхода в борбата с рака – операция, лъчетерапия и цитотоксична химиотерапия. Въпреки че тези терапии могат да бъдат ефикасни е доказано, че те са много токсични за организма и имат нежелани лекарствени реакции, които често са сериозни и вредни за пациента.

От началото на 2000 г. има революция в таргетните терапии. Това е резултат от напредъка в проучванията, особено относно разбирането на механизмите за това, как работят раковите клетки.

Тези лекарства имат прицелно действие и са ефективни на точно определен етап от развитието на туморната клетка. Те действат главно на сигналната трансдукция (сигнали, които карат клетките да се делят), напр. на тирозин-киназния път, който е най-добре познат до момента. Този път може да бъде блокиран чрез моноклонални антитела (Mabs) или ензимни инхибитори (-inibs).

Действайки върху специфични рецептори, тези лекарства могат да:

  • Блокират растежа на раковите клетки , като trastuzumab/Herceptin®, pertuzumab/Omnitarg® и lapatinib/Tykerb©.
  • Накарат тумора да гладува, като предотвратяват кръвоснабдяването му и формирането на нови кръвоносни съдове в периферията му, което допринася за растежа му (ангиогенеза). Примери за ангиогенезни продукти са  bevacizumab/Avastin® и sunitinib/Sutent®.
  • Накарат имунните реакции на организма да действат срещу раковите клетки. Пример са лекартствата за анти – PD-1 имунотерапия Nivolumab (Opdivo®) и pembrolizumab (Keytruda®). Разработени са терапевтични ваксини за рак на гърдата, простатата и бъбрека.

Списъкът с таргетни терапии е станал значително по-дълъг и днес има дузина или повече молекули, предписвани ежедневно, а повече от 150 се разработват.

Първоначално тези молекули не трябва директно да заместват класическите подходи (химиотерапия, лъчетерапия), а да бъдат използвани в комбинация, за да подобрят отговора към лечение. В обозримо бъдеще, вероятно те ще са единствената форма на лечение, пригодено към изискванията за конкретния пациент.

Фигурата по долу показва еволюцията на тези терапии и без съмнение те представляват бъдещето на лечението на рака. Това, което фигурата не показва е, че лекарствата могат да се комбинират ефикасно при определени със секвенация налични мутации, които водят до резистентност към единично лекарство и така да се осъществи таргетно действие в туморните клетки като се намалят нежеланите лекарствени реакции за пациента.

/1.jpg

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: www.oncodna.com, www.oncoshare.com

тел.: +359 88 9431 027 – д-р Б. Петров