Туморни биомаркери

Раковите клетки имат ясно отличими разлики от нормалните клетки (наричани още „биомаркери”), които могат да направят всяко заболяване уникално за конкретния организъм.

OncoDEEP изследва тези биомаркери (варианти във Вашия геном и протеини, експресирани от Вашия тумор) и ги интегрира, като използва собствена база данни Knowledge Database OncoDNA (KDO), за да помогне на Вашия лекар при избора на лечение. KDO използва най-актуалните публикации в медицинската литература, за да може да се опишат напълно и да се подкрепят с факти получените резултати, които се интегрират в смислено заключение за онколозите за терапевтични опции, базирани на последните научни доказателства.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: www.oncodna.com , www.oncoshare.com

Тел.: +359 88 9431 027 - Д-р Б. Петров