Визия, мисия, ценности

Визия

Да бъдем най-доверен партньор на пациентите с онкологични заболявания, техните семейства и лекуващи лекари, като използваме най-важните за диагнозата, прогнозата и лечението иновативни методи, позволяващи индивидуализиран подход към конкретното заболяване.

Мисия

Медицински център „ТРАНСХЕЛИКС“ с лаборатория по клинична и молекулярна патология е и ще бъде иновативен лидер в България в областта на онкологичната диагностика за определяне на индивидуализираното лечение.

Ние постоянно се и ще се стремим да поддържаме най-високо ниво на медицински стандарти и високоспециализиран екип, с цел оптимизиране грижите за пациента.

Ние сме посветени на пациентите ни, като предоставяме бърза и точна диагностична информация, осъзнавайки, че зад всяко наше изследване стои съдбата на един човек и семейството му.

Ценности

Качество

  • Да предоставяме най-високо качество на услугите на нашите пациенти.
  • Да полагаме усилия за постоянно подобряване на процесите и услугите ни.

Интегриран подход

  • Да поддържаме най-високи медицински, бизнес и персонални етични стандарти.
  • Да комуникираме по директен и честен начин, като демонстрираме взаимно уважение.

Отговорност

  • Да сме отговорни при постигане на нашите краткосрочни и дългосрочни цели.
  • Да работим по фискално отговорен начин.

Иновации

  • Да се стремим да въвеждаме максимално бързо доказани медицински и технологични постижения.
  • Да сме уверени, че всяка внедрена иновация ще даде максимална полза на нашите пациенти. 

Съпричастност

  • Да препотвърждаваме постоянно, че оптималните грижи за пациента са крайната цел на всичко, което правим.